กรุณาส่งอีเมลถึงเราเพื่อสอบถามข้อมูลสินค้าและขอใบเสนอราคา

For take-out robots, load capacity 35kg

TOOL CHANGER(ROBOT SIDE)

TOOL CHANGER(ROBOT SIDE)

รหัสสินค้า: 140183

รุ่น: OX-LB

น้ำหนัก: 1,290.00g

*Load capacity:~35Kg..

TOOL CHANGER(TOOL SIDE)

TOOL CHANGER(TOOL SIDE)

รหัสสินค้า: 140186

รุ่น: OX-LBI

น้ำหนัก: 615.00g

*Load capacity:~35Kg..

TOOL CHANGER(ROBOT SIDE)

TOOL CHANGER(ROBOT SIDE)

รหัสสินค้า: 140231

รุ่น: OX-LBN

น้ำหนัก: 1,250.00g

*Load capacity:~35Kg..

TOOL CHANGER(TOOL SIDE)

TOOL CHANGER(TOOL SIDE)

รหัสสินค้า: 140232

รุ่น: OX-LBNI

น้ำหนัก: 575.00g

*Load capacity:~35Kg..

TOOL CHANGER(ROBOT SIDE)

TOOL CHANGER(ROBOT SIDE)

รหัสสินค้า: 140274

รุ่น: OX-LBF

น้ำหนัก: 1,485.00g

*Load capacity:~35Kg..

TOOL CHANGER(TOOL SIDE)

TOOL CHANGER(TOOL SIDE)

รหัสสินค้า: 140273

รุ่น: OX-LBFI

น้ำหนัก: 760.00g

*Load capacity:~35Kg..

TOOL CHANGER(ROBOT SIDE)

TOOL CHANGER(ROBOT SIDE)

รหัสสินค้า: 140258

รุ่น: OX-LBFN

น้ำหนัก: 1,478.00g

*Load capacity:~35Kg..

TOOL CHANGER(TOOL SIDE)

TOOL CHANGER(TOOL SIDE)

รหัสสินค้า: 140259

รุ่น: OX-LBFNI

น้ำหนัก: 756.00g

*Load capacity:~35Kg..

TOOL CHANGER(ROBOT SIDE)

TOOL CHANGER(ROBOT SIDE)

รหัสสินค้า: 140228

รุ่น: OX-LB-30

น้ำหนัก: 1,370.00g

*Load capacity:~35Kg..

TOOL CHANGER(ROBOT SIDE)

TOOL CHANGER(ROBOT SIDE)

รหัสสินค้า: 140279

รุ่น: OX-LBN-30

น้ำหนัก: 1,330.00g

*Load capacity:~35Kg..

TOOL CHANGER(ROBOT SIDE)

TOOL CHANGER(ROBOT SIDE)

รหัสสินค้า: 140158

รุ่น: OX-LA

น้ำหนัก: 1,020.00g

*Load capacity:~35Kg..

แสดง1 ถึง11 จาก11 (1 หน้า)