กรุณาส่งอีเมลถึงเราเพื่อสอบถามข้อมูลสินค้าและขอใบเสนอราคา

Runner chuck

RUNNER CHUCK ES W/O SENSOR

RUNNER CHUCK ES W/O SENSOR

รหัสสินค้า: 022879

รุ่น: CHK-ES-08

น้ำหนัก: 18.00g

..

฿5,826.00

RUNNER CHUCK ES W/SENSOR

RUNNER CHUCK ES W/SENSOR

รหัสสินค้า: 022883

รุ่น: CHK-ES-08-C

น้ำหนัก: 32.00g

..

฿9,437.00

RUNNER CHUCK EM (W/O SENSORS)

RUNNER CHUCK EM (W/O SENSORS)

รหัสสินค้า: 022878

รุ่น: CHK-EM-12

น้ำหนัก: 46.00g

..

฿6,067.00

RUNNER CHUCK EM (W/SENSOR)

RUNNER CHUCK EM (W/SENSOR)

รหัสสินค้า: 022882

รุ่น: CHK-EM-12-C

น้ำหนัก: 56.00g

..

฿9,630.00

RUNNER CHUCK EL W/O SENSOR

RUNNER CHUCK EL W/O SENSOR

รหัสสินค้า: 022877

รุ่น: CHK-EL-12

น้ำหนัก: 94.00g

..

฿6,644.00

RUNNER CHUCK EL W/SENSOR

RUNNER CHUCK EL W/SENSOR

รหัสสินค้า: 022881

รุ่น: CHK-EL-12-C

น้ำหนัก: 104.00g

..

฿10,207.00

RUNNER CHUCK EX W/O SENSOR

RUNNER CHUCK EX W/O SENSOR

รหัสสินค้า: 022876

รุ่น: CHK-EX-20

น้ำหนัก: 180.00g

..

฿8,089.00

RUNNER CHUCK EX W/SENSOR

RUNNER CHUCK EX W/SENSOR

รหัสสินค้า: 022880

รุ่น: CHK-EX-20-C

น้ำหนัก: 190.00g

..

฿11,700.00

RUNNER CHUCK EN W/O SENSOR

RUNNER CHUCK EN W/O SENSOR

รหัสสินค้า: 022991

รุ่น: CHK-EN1-06

น้ำหนัก: 10.00g

..

฿2,889.00

RUNNER CHUCK ES W/O SENSOR

RUNNER CHUCK ES W/O SENSOR

รหัสสินค้า: 022992

รุ่น: CHK-ES1-08

น้ำหนัก: 22.00g

..

฿5,826.00

RUNNER CHUCK ES W/SENSOR

RUNNER CHUCK ES W/SENSOR

รหัสสินค้า: 022998

รุ่น: CHK-ES1-08-C

น้ำหนัก: 38.00g

..

฿9,437.00

RUNNER CHUCK ES W/LIMIT SWITCH

RUNNER CHUCK ES W/LIMIT SWITCH

รหัสสินค้า: 023004

รุ่น: CHK-ES1-08-C1

น้ำหนัก: 33.00g

Rated current 1mA 5VDC to 100mA 30VDC..

฿8,233.00

RUNNER CHUCK EM (W/O SENSOR)

RUNNER CHUCK EM (W/O SENSOR)

รหัสสินค้า: 022993

รุ่น: CHK-EM1-12

น้ำหนัก: 67.00g

..

฿6,067.00

RUNNER CHUCK EM (W/SENSOR)

RUNNER CHUCK EM (W/SENSOR)

รหัสสินค้า: 022999

รุ่น: CHK-EM1-12-C

น้ำหนัก: 79.00g

..

฿9,630.00

RUNNER CHUCK EM (W/LIMIT SWITCH)

RUNNER CHUCK EM (W/LIMIT SWITCH)

รหัสสินค้า: 023005

รุ่น: CHK-EM1-12-C1

น้ำหนัก: 73.00g

Rated current 1mA 5VDC to 100mA 30VDC..

฿8,474.00

RUNNER CHUCK EL W/O SENSOR

RUNNER CHUCK EL W/O SENSOR

รหัสสินค้า: 022994

รุ่น: CHK-EL1-12

น้ำหนัก: 143.00g

..

฿6,644.00

RUNNER CHUCK EL W/SENSOR

RUNNER CHUCK EL W/SENSOR

รหัสสินค้า: 023000

รุ่น: CHK-EL1-12-C

น้ำหนัก: 155.00g

..

฿10,207.00

RUNNER CHUCK EL W/LIMIT SWITCH

RUNNER CHUCK EL W/LIMIT SWITCH

รหัสสินค้า: 023006

รุ่น: CHK-EL1-12-C1

น้ำหนัก: 145.00g

Rated current 1mA 5VDC to 100mA 30VDC..

฿9,148.00

RUNNER CHUCK EX W/O SENSOR

RUNNER CHUCK EX W/O SENSOR

รหัสสินค้า: 022995

รุ่น: CHK-EX1-20

น้ำหนัก: 280.00g

..

฿8,089.00

RUNNER CHUCK EX W/SENSOR

RUNNER CHUCK EX W/SENSOR

รหัสสินค้า: 023001

รุ่น: CHK-EX1-20-C

น้ำหนัก: 283.00g

..

฿11,700.00

RUNNER CHUCK EX W/LIMIT SWITCH

RUNNER CHUCK EX W/LIMIT SWITCH

รหัสสินค้า: 023007

รุ่น: CHK-EX1-20-C1

น้ำหนัก: 272.00g

Rated current 1mA 5VDC to 100mA 30VDC..

฿11,074.00

RUNNER CHUCK EL W/O SENSOR

RUNNER CHUCK EL W/O SENSOR

รหัสสินค้า: 022996

รุ่น: CHK-EL1L-12

น้ำหนัก: 170.00g

..

฿8,281.00

RUNNER CHUCK EL W/SENSOR

RUNNER CHUCK EL W/SENSOR

รหัสสินค้า: 023160

รุ่น: CHK-EL2L-12-C

น้ำหนัก: 196.00g

*Switched from No.023002 CHK-EL1L-12-C. Change of sensor position (Moves in the offset direction)..

฿12,085.00

RUNNER CHUCK EL W/LIMIT SWITCH

RUNNER CHUCK EL W/LIMIT SWITCH

รหัสสินค้า: 023161

รุ่น: CHK-EL2L-12-C1

น้ำหนัก: 186.00g

*Switched from No.023008 CHK-EL1L-12-C1. Change of sensor position (Moves in the offset direction) R..

฿10,207.00

RUNNER CHUCK EX W/O SENSOR

RUNNER CHUCK EX W/O SENSOR

รหัสสินค้า: 022997

รุ่น: CHK-EX1L-20

น้ำหนัก: 305.00g

..

฿9,581.00

RUNNER CHUCK EX W/SENSOR

RUNNER CHUCK EX W/SENSOR

รหัสสินค้า: 023158

รุ่น: CHK-EX2L-20-C

น้ำหนัก: 335.00g

*Switched from No.023003 CHK-EX1L-20-C. Change of sensor position (Moves in the offset direction)..

฿13,626.00

RUNNER CHUCK EX W/LIMIT SWITCH

RUNNER CHUCK EX W/LIMIT SWITCH

รหัสสินค้า: 023159

รุ่น: CHK-EX2L-20-C1

น้ำหนัก: 325.00g

*Switched from No.023009 CHK-EX1L-20-C1. Change of sensor position (Moves in the offset direction) R..

฿11,748.00

RUNNER CHUCK EM(DETACHABLE CLAW)

RUNNER CHUCK EM(DETACHABLE CLAW)

รหัสสินค้า: 023284

รุ่น: CHK-EMBF-12

น้ำหนัก: 70.00g

..

แท็ก: NEW!

฿8,185.00

RUNNER CHUCK EM(W/SENSOR,DETACHABLE CLAW)

RUNNER CHUCK EM(W/SENSOR,DETACHABLE CLAW)

รหัสสินค้า: 023286

รุ่น: EHK-EMBF-12-C

น้ำหนัก: 85.00g

..

แท็ก: NEW!

฿11,556.00

RUNNER CHUCK EM(W/LS, DETACHABLE CLAW)

RUNNER CHUCK EM(W/LS, DETACHABLE CLAW)

รหัสสินค้า: 023288

รุ่น: CHK-EMBF-12-C1

น้ำหนัก: 77.00g

..

แท็ก: NEW!

฿10,593.00

DETACHABLE CHUCK FINGER

DETACHABLE CHUCK FINGER

รหัสสินค้า: 023285

รุ่น: CHK-EMF-12

น้ำหนัก: 12.00g

..

แท็ก: NEW!

฿1,926.00

DETACHABLE CHUCK FINGER(W/SENSOR)

DETACHABLE CHUCK FINGER(W/SENSOR)

รหัสสินค้า: 023287

รุ่น: CHK-EMF-12-C

น้ำหนัก: 27.00g

..

แท็ก: NEW!

฿5,778.00

DETACHABLE CHUCK FINGER EM(W/LS)

DETACHABLE CHUCK FINGER EM(W/LS)

รหัสสินค้า: 023289

รุ่น: CHK-EMF-12-C1

น้ำหนัก: 20.00g

..

แท็ก: NEW!

฿4,333.00

RUNNER CHUCK EX(REMOVABLE CLAW)

RUNNER CHUCK EX(REMOVABLE CLAW)

รหัสสินค้า: 023290

รุ่น: CHK-EXBF-20

น้ำหนัก: 272.00g

..

แท็ก: NEW!

฿10,593.00

RUNNER CHUCK EX(W/SENSOR,REMOVABLE CLAW)

RUNNER CHUCK EX(W/SENSOR,REMOVABLE CLAW)

รหัสสินค้า: 023292

รุ่น: CHK-EXBF-20-C

น้ำหนัก: 287.00g

..

แท็ก: NEW!

฿13,481.00

RUNNER CHUCK EX(W/LS, REMOVABLE CLAW)

RUNNER CHUCK EX(W/LS, REMOVABLE CLAW)

รหัสสินค้า: 023294

รุ่น: CHK-EXBF-20-C1

น้ำหนัก: 278.00g

..

แท็ก: NEW!

฿12,519.00

DETACHABLE CHUCK FINGER

DETACHABLE CHUCK FINGER

รหัสสินค้า: 023291

รุ่น: CHK-EXF-20

น้ำหนัก: 40.00g

..

แท็ก: NEW!

฿2,648.00

DETACHABLE CHUCK FINGER(W/SENSOR)

DETACHABLE CHUCK FINGER(W/SENSOR)

รหัสสินค้า: 023293

รุ่น: CHK-EXF-20-C

น้ำหนัก: 54.00g

..

แท็ก: NEW!

฿7,222.00

DETACHABLE CHUCK FINGER(W/LIMIT SWITCH)

DETACHABLE CHUCK FINGER(W/LIMIT SWITCH)

รหัสสินค้า: 023295

รุ่น: CHK-EXF-20-C1

น้ำหนัก: 40.00g

..

แท็ก: NEW!

฿6,259.00

PROXIMITY SENSOR ASSY

PROXIMITY SENSOR ASSY

รหัสสินค้า: 023086

รุ่น: CHK-ESE

น้ำหนัก: 10.00g

..

฿3,563.00

PROXIMITY SENSOR ASSY

PROXIMITY SENSOR ASSY

รหัสสินค้า: 023087

รุ่น: CHK-EMLXE

น้ำหนัก: 10.00g

..

฿3,563.00

PROXIMITY SENSOR ASSY

PROXIMITY SENSOR ASSY

รหัสสินค้า: 023014

รุ่น: CHK-E1SME

น้ำหนัก: 15.00g

Countermeasures:For ES1,EM1..

฿3,370.00

PROXIMITY SENSOR ASSY

PROXIMITY SENSOR ASSY

รหัสสินค้า: 023015

รุ่น: CHK-E1LXE

น้ำหนัก: 15.00g

Countermeasures:For EL1,EX1..

฿3,370.00

LIMIT SWITCH ASSY

LIMIT SWITCH ASSY

รหัสสินค้า: 023016

รุ่น: CHK-E1SW

น้ำหนัก: 7.00g

Countermeasures:For ES1,EM1,EL1,and EX1 Rated current 1mA 5VDC to 100mA 30VDC..

฿1,444.00

RUNNER MODULE (W/O CHUCK)

RUNNER MODULE (W/O CHUCK)

รหัสสินค้า: 171227

รุ่น: RM-08

น้ำหนัก: 111.00g

..

฿2,793.00

RUNNER MODULE(W/O CHUCK)

RUNNER MODULE(W/O CHUCK)

รหัสสินค้า: 171228

รุ่น: RM-12

น้ำหนัก: 116.00g

..

฿2,793.00

RUNNER MODULE(W/O CHUCK)

RUNNER MODULE(W/O CHUCK)

รหัสสินค้า: 171229

รุ่น: RM-20

น้ำหนัก: 131.00g

..

฿2,793.00

RUNNER CHUCK PLATE

RUNNER CHUCK PLATE

รหัสสินค้า: 022892

รุ่น: CHK-MCD01

น้ำหนัก: 396.00g

Substitute for No.020317 CHK-MCY01..

฿3,284.00

TUNNELGATE RUNNER CHUCK

TUNNELGATE RUNNER CHUCK

รหัสสินค้า: 090140

รุ่น: J25411-100-0

น้ำหนัก: 76.00g

..

฿2,220.00

TUNNELGATE RUNNER CHUCK

TUNNELGATE RUNNER CHUCK

รหัสสินค้า: 090141

รุ่น: J25411-000-0

น้ำหนัก: 185.00g

..

฿1,854.00

แสดง1 ถึง50 จาก54 (2 หน้า)